Navigácia

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Pondelok 30. 5. 2016

Mapa

Novinky

 • 1. 4. 2016

  Vopred oznamujeme uchádzačom, že zápis na štúdium prebehne nasledujúci deň t.j. 1.4.2016, po konaní prijímacej skúšky v priestoroch školy so začiatkom o 9:00. Zápis bude vykonaný podľa poradia úspešnosti uchádzačov, ktoré bude zverejnené v deň koania prijímacej skúšky.

 • 31. 3. 2016

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 31.3.2016 (štvrtok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutočnia prijímacie skúšky. Začiatok skúšky je o 9:00. Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie. Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomne, najneskôr 5 dní pred dňom konania skúšky.

 • 23. 11. 2015

  Všetkých záujemcov o štúdium a ich rodičov pozývame na týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 23.11.2015 (pondelok) do 27.11.2015 (piatok), vždy v čase medzi 8:00 až 14:00. Ak ste skupina a máte záujem o modelovú vyučovaciu hodinu, alebo špeciálnu konzultáciu, je potrebné vopred ohlásicť svocj príchod na tel. čísle 044/4300900 alebo mailom na sgymdk@centrum.sk. Pre žiakov máme pripravené ukážky tabletového vyučovania, ukážku vyučovania so zahrničnými lektormi, prezentáciu aktivít a života žiakov a rôzne ďalšie veci.

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Fotogaléria